สำหรับลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อขอเข้ารับบริการด้านนิติกรณ์
ทะเบียนราษฎรและทะเบียนครอบครัว

ในช่วงกงสุลสัญจรเท่านั้น

กงสุลสัญจร ณ วัดป่าพุทธรังษี อิบารากิ จังหวัดอิบารากิ

วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2567
ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น.

ที่ วัดป่าพุทธรังษี อิบารากิ จังหวัดอิบารากิ

64 Kamiwake, Chikusei-shi, Ibaraki-ken 308-0063

【住所】〒308-0063
茨城県筑西市神分 64

 

แนะนำให้ผู้ที่ประสงค์ขอรับบริการให้ลงทะเบียนนัดหมายล่วงหน้า

และขอสงวนสิทธิ์ในการปิดลงทะเบียน

หากมีผู้ลงทะเบียนเต็มจำนวนที่ให้บริการได้