สำหรับลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อขอเข้ารับบริการด้านนิติกรณ์
ทะเบียนราษฎรและทะเบียนครอบครัว

ในช่วงกงสุลสัญจรเท่านั้น

กงสุลสัญจร ณ จังหวัดโทจิกิ

วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2567
ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น.

ที่ สมาคมแลกเปลี่ยนนานาชาติ อำเภอมิโตะ จังหวัดอิบารากิ

745 Ushirogawa, Senba-cho, Mito-shi, Ibaraki-ken 310-0851

【住所】〒310-0851
茨城県水戸市千波町後川745

 

แนะนำให้ผู้ที่ประสงค์ขอรับบริการให้ลงทะเบียนนัดหมายล่วงหน้า

และขอสงวนสิทธิ์ในการปิดลงทะเบียน

หากมีผู้ลงทะเบียนเต็มจำนวนที่ให้บริการได้