สำหรับลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อขอเข้ารับบริการด้านนิติกรณ์
ทะเบียนราษฎรและทะเบียนครอบครัว

ในช่วงกงสุลสัญจรเท่านั้น

กงสุลสัญจร ณ วัดปากน้ำญี่ปุ่น จังหวัดชิบะ

วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
ตั้งแต่เวลา 10.00 - 15.00 น.

ที่ ศาลาพระมงคลเทพมุนี ชั้น 2
วัดปากน้ำญี่ปุ่น จังหวัดชิบะ

(Watpaknam Japan)

294-1 Nakano, Narita-shi, Chiba-ken 
287-0237

【住所】〒287-0237
千葉県成田市中野294-1

แนะนำให้ผู้ที่ประสงค์ขอรับบริการให้ลงทะเบียนนัดหมายล่วงหน้า

และขอสงวนสิทธิ์ในการปิดลงทะเบียน

หากมีผู้ลงทะเบียนเต็มจำนวนที่ให้บริการได้