สำหรับลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อทำหนังสือเดินทาง

ในช่วงกงสุลสัญจรเท่านั้

กงสุลสัญจรจังหวัดอิบารากิ

วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2565
ตั้งแต่เวลา 10.00 - 15.00 น.

ที่ Ibaraki International Association

The Hirosawa City Kaikan Annex ชั้น 2
เลขที่ 745 Ushirokawa, Senba-cho, Mito-shi, Ibaraki-ken

【住 所】公益財団法人 茨城県国際交流協会

茨城県水戸市千波町後川745 ザ・ヒロサワ・シティ会館分館2階

 

ขอสงวนสิทธิ์ให้บริการแก่ผู้ที่ลงทะเบียนนัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น

และปิดการลงทะเบียนหากมีผู้ลงทะเบียนเต็มจำนวนที่ให้บริการได้

 

 

 

ตัวอย่างการเตรียมเอกสาร

เอกสารประจำตัว (บัตรประชาชน หนังสือเดินทาง บัตรไซริว)

สำเนาทะเบียนบ้าน