สำหรับลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อทำหนังสือเดินทาง

ในช่วงกงสุลสัญจรเท่านั้

กงสุลสัญจร ณ เมืองเซนได จังหวัดมิยากิ

วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2567
ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น.

ที่ ห้องประชุม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ภัยพิบัตินานาชาติ
(International Research Institute of Disaster Science)
มหาวิทยาลัยโทโฮคุ (Aobayama Campus)
เมืองเซนได จังหวัดมิยากิ

(ห่างจากสถานี Aobayama ประมาณ 3 นาที)

468-1 Aoba, Aramaki, Aoba-ku, Sendai-shi,
Miyagi-ken 980-8572

【住所】〒980-8572
東北大学災害科学国際研究所
仙台市青葉区荒巻字青葉468-1 多目的ホール

แนะนำให้ผู้ที่ประสงค์ขอรับบริการให้ลงทะเบียนนัดหมายล่วงหน้า

และขอสงวนสิทธิ์ในการปิดลงทะเบียน

หากมีผู้ลงทะเบียนเต็มจำนวนที่ให้บริการได้

 

 

ตัวอย่างการเตรียมเอกสาร

เอกสารประจำตัว (บัตรประชาชน หนังสือเดินทาง บัตรไซริว)

สำเนาทะเบียนบ้าน