สำหรับลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อทำหนังสือเดินทาง

ในช่วงกงสุลสัญจรเท่านั้

กงสุลสัญจร ณ จังหวัดอิบารากิ

วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2567
ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น.

ที่ สมาคมแลกเปลี่ยนนานาชาติจังหวัดอิบารากิ อำเภอมิโตะ จังหวัดอิบารากิ

745 Ushirogawa, Senba-cho, Mito-shi, Ibaraki-ken 310-0851

【住所】〒310-0851
茨城県水戸市千波町後川745

แนะนำให้ผู้ที่ประสงค์ขอรับบริการให้ลงทะเบียนนัดหมายล่วงหน้า

และขอสงวนสิทธิ์ในการปิดลงทะเบียน

หากมีผู้ลงทะเบียนเต็มจำนวนที่ให้บริการได้

 

 

ตัวอย่างการเตรียมเอกสาร

เอกสารประจำตัว (บัตรประชาชน หนังสือเดินทาง บัตรไซริว)

สำเนาทะเบียนบ้าน