สำหรับลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อทำหนังสือเดินทาง

ในช่วงกงสุลสัญจรเท่านั้

กงสุลสัญจรทดสอบ

วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
ตั้งแต่เวลา 10.00 - 15.00 น.

ที่ สถานทูต ณ กรุงโตเกียว

3-14-6 Kami-Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo 141-0021

【住所】東京都品川区上大崎3-14-6

ขอสงวนสิทธิ์ให้บริการแก่ผู้ที่ลงทะเบียนนัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น

และปิดการลงทะเบียนหากมีผู้ลงทะเบียนเต็มจำนวนที่ให้บริการได้

 

 

 

ตัวอย่างการเตรียมเอกสาร

เอกสารประจำตัว (บัตรประชาชน หนังสือเดินทาง บัตรไซริว)

สำเนาทะเบียนบ้าน