กงสุลสัญจร ณ จังหวัดอิบารากิ 2567
ลงทะเบียนทำหนังสือเดินทางล่วงหน้า
パスポート申請事前予約