สำหรับลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อทำหนังสือเดินทาง

ในช่วงกงสุลสัญจรเท่านั้

กงสุลสัญจรจังหวัดโทจิกิ

วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565
ตั้งแต่เวลา 10.00 - 15.00 น.

ที่ Tochigi International Center
9-14 Honcho, Utsunomiya-Shi, Tochigi-Ken
【住 所】栃木県宇都宮市本町9-14 とちぎ国際交流センター内

 

ขอสงวนสิทธิ์ให้บริการแก่ผู้ที่ลงทะเบียนนัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น

และปิดการลงทะเบียนหากมีผู้ลงทะเบียนเต็มจำนวนที่ให้บริการได้

 

 

 

ตัวอย่างการเตรียมเอกสาร

เอกสารประจำตัว (บัตรประชาชน หนังสือเดินทาง บัตรไซริว)

สำเนาทะเบียนบ้าน