สำหรับลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อทำหนังสือเดินทาง

ในช่วงกงสุลสัญจรเท่านั้

กงสุลสัญจร ณ จังหวัดโทจิกิ

วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2567
ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น.

ที่ ศูนย์นานาชาติจังหวัดโทจิกิ อำเภออุซึโนมิยะ จังหวัดโทจิกิ

9-14 Honcho, Utsunomiya-Shi, Tochigi-Ken 320-0033

【住所】〒320-0033
栃木県宇都宮市本町9-14

แนะนำให้ผู้ที่ประสงค์ขอรับบริการให้ลงทะเบียนนัดหมายล่วงหน้า

และขอสงวนสิทธิ์ในการปิดลงทะเบียน

หากมีผู้ลงทะเบียนเต็มจำนวนที่ให้บริการได้

 

 

ตัวอย่างการเตรียมเอกสาร

เอกสารประจำตัว (บัตรประชาชน หนังสือเดินทาง บัตรไซริว)

สำเนาทะเบียนบ้าน